Cryptography & Graphs


Research Group at the University of Lleida

Seminari Teoria de Nombres a Lleida: "Caragolada"
stnlleida
2023 - Dissabte 21 d'octubre

12:00–12:40
 • El problema de Mondrian
 • Nacho lópez, Universitat de Lleida

12:45–13:30
 • Introducció a la formalització amb Lean
 • Marc Masdeu, Universitat Autònoma de Barcelona

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2022 - Dissabte 22 d'octubre

12:00–12:25
 • Monogeneïtat de cossos cúbics mitjançant corbes el·líptiques
 • Francesc Pedret, Universitat Politècnica de Catalunya

12:30–13:15
 • Geometrització d'espais de valoracions (pdf)
 • Enric Nart, Universitat Autònoma de Barcelona

Les conferències tindran lloc a l'aula 0.02 de l'EPS  

2021 - Dissabte 13 de novembre

12:00–12:45
 • A primer on Quantum Computing
 • José María Tornero, Universidad de Sevilla

13:00–13:45
 • On the p-th division polynomial
 • Pep González-Rovira, Universitat Politècnica de Catalunya

Les conferències tindran lloc a l'aula 0.02 de l'EPS  

2019 - Dissabte 5 d'octubre

12:00–12:40
 • Sobre los vértices con j-invariante 0 y 1728 en los grafos de isogenias de curvas elípticas supersingulares
 • Gora Adj, Universitat de Lleida

12:45–13:25
 • Estabilitat diofàntica, una discussió en grup
 • Joan Carles Lario, Universitat Politècnica de Catalunya

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2018 - Dissabte 29 de setembre

12:00–12:40
 • Digitals o postquàntics?
 • Anna Rio, Universitat Politècnica de Catalunya

12:45–13:25
 • Polinomios contra ordenadores cuánticos
 • Ignacio Luengo, Universidad Complutense de Madrid

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2017 - Dissabte 7 d'octubre

12:00–12:40
 • ¿Quién necesita ordenadores cuánticos? [pdf] [ejemplosSAGE]
 • Fernando Martínez, Universitat Politècnica de Catalunya

12:45–13:25
 • Codis alternants i els criptosistemes de McEliece [pdf]
 • Sebastià Xambó, Universitat Politècnica de Catalunya

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2016 - Dissabte 8 d'octubre

12:00–12:40
 • Sobre el creixement de la valoració l-àdica del cardinal de les corbes el·líptiques
 • Jordi Pujolàs, Universitat de Lleida

12:45–13:25
 • Desafíos en Teoría de Números
 • Adolfo Quirós, Universidad Autónoma de Madrid

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2015 - Dissabte 3 d'octubre

12:00–12:40
 • Descargolant la isogènia multiplicació per 2 en gènere 2
 • Josep M. Miret, Universitat de Lleida

12:45–13:25
 • Disección de un cuadrado en triángulos de la misma área
 • Jesús Gómez Ayala, Universidad del País Vasco

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2014 - Dissabte 11 d'octubre

12:00–12:40
 • Cargolem Galois amb Hopf
 • Montse Vela, Universitat Politècnica de Catalunya

12:45–13:25
 • La matemàtica de les simetries
 • Pilar Bayer, Universitat de Barcelona

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2013 - Dissabte 5 d'octubre

12:00–12:40
 • Períodos lemniscáticos
 • María Ángeles Gómez-Molleda, Universidad de Málaga

12:45–13:25
 • Apología del anumerismo
 • José María Tornero, Universidad de Sevilla

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2012 - Dissabte 6 d'octubre

12:00–12:40
 • Determinación del núcleo de una isogenia de curvas elípticas
 • Ramiro Moreno, Universidad de Lleida

12:45–13:25
 • Courbes de genre 3 ayant S3 comme groupe d'automorphismes
 • Jean-Francois Mestre, Université Paris Diderot - Paris VII

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2011 - Dissabte 1 d'octubre

12:00–12:40
 • Cadenes i volcans d'isogènies de corbes el.líptiques
 • Mireille Fouquet, Université Paris Diderot - Paris VII

12:45–13:25
 • Matemàtiques en el cinema
 • Pilar Bayer, Universitat de Barcelona

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2010 - Dissabte 18 de setembre

12:00–12:40
 • Dominios fundamentales para unidades y teselaciones de Escher
 • Eduardo Friedman, Universidad de Chile

12:45–13:25
 • Exponenciación modular y factorización de polinomios de bajo grado sobre cuerpos finitos de característica 2
 • Nicolas Theriault, Universidad del Bío-Bío, Chile

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2009 - Dissabte 3 d'octubre

12:15–12:55
 • Bisecció en corbes de gènere 2 sobre cossos finits
 • Josep M. Miret, Universitat de Lleida

13:00–13:40
 • Sobre la finitud de les àlgebres d'endomorfismes de varietats abelianes modulars
 • Josep González-Rovira, Universitat Politècnica de Catalunya

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2008 - Divendres 27 de juny

12:00–12:40
 • Reforzando el determinismo en tests de primalidad tipo Proth
 • Juan Tena, Universidad de Valladolid

12:45–13:25
 • Descargolant l'algoritme de Montes
 • Jordi Guàrdia, Universitat Politècnica de Catalunya

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2007 - Divendres 29 de setembre

11:30–12:10
 • Cálculo de isogenias de curvas elípticas o a-grupando caracoles
 • Ramiro Moreno, Universitat de Lleida

12:15–12:55
 • CM (Complex Multiplication o cargols modulars)
 • Joan Carles Lario, Universitat Politècnica de Catalunya

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  

2006 - Divendres 15 de setembre

11:30–12:10
 • Criptografia i corbes el·líptiques a la UdL
 • Josep M. Miret, Universitat de Lleida

12:15–12:55
 • Cossos de definició de blocs constituents
 • Jordi Quer, Universitat Politècnica de Catalunya

Les conferències tindran lloc a l'aula 2.03 de l'EPS  
... ...

2001 - Dimecres 16 de maig

11:00–12:00
 • Corbes hiperel·líptiques amb jacobiana modular
 • Enric Nart, Universitat Autònoma de Barcelona

La conferència tindrà lloc a l'aula 2.03 de l'EUP  

 
University of Lleida, Catalonia