Cryptography & Graphs


Research Group at the University of Lleida


Gora Adj

Departament de Matemàtica
E-mail: gadj@matematica.udl.cat
Phone: +34 973 702741

Universitat de Lleida
Campus de Cappont
Escola Politècnica Superior
Jaume II, 69, E-25001 Lleida.