Cryptography & Graphs


Research Group at the University of Lleida


Núria Busom Figueres

Departament de Matemàtica
E-mail: nuria@matematica.udl.cat
Phone: +34 973 702774

Universitat de Lleida
Campus Cappont
Escola Politècnica Superior
Jaume II, 69, E-25001 Lleida.