Cryptography & Graphs


Research Group at the University of Lleida


Cristina Dalfó Simó

Departament de Matemàtica
E-mail: cristina.dalfo@udl.cat
Phone: +34 93 803 53 00
Web: Personal web

Universitat de Lleida
Campus Universitari d'Igualada
Escola Politècnica Superior
Av. Pla de la Massa, 8, Igualada. CP:08700