Cryptography & Graphs


Research Group at the University of Lleida


Cristina Dalfó Simó

Departament de Matemàtica
E-mail: cristina.dalfo@matematica.udl.cat

Universitat de Lleida
Campus Universitari d'Igualada
Escola Politècnica Superior
Av. Pla de la Massa, 8, Igualada