Cryptography & Graphs


Research Group at the University of Lleida


Saadia El Obadi

Departament de Matemàtica
E-mail: se4@alumnes.udl.cat
Phone: +34 973 702704

Universitat de Lleida
Campus de cappont
Escola Politècnica Superior
Jaume II, 69, E-25001 Lleida