Cryptography & Graphs


Research Group at the University of Lleida


Javier Valera Martín

Departament de matemàtica
E-mail: javier.valera@udl.cat
Phone: +34 973 702741

Universitat de Lleida
Campus de cappont
Escola Politècnica Superior
Jaume II, 69, E-25001 Lleida.